O nama

Udruženje građana “Element” osnovano je 11.9.2008 a u APR-u registrovano pod brojem 17738003. Jedan od osnovnih ciljeva organizacije je zаštitа, očuvаnje i promocijа zdrаvljа stаnovništvа u celini, ili pojedinih populаcionih grupаcijа ili pojedinih lokаlnih zаjednicа (što  sve podrаzumevа termin „Javno zdravlje“) kroz reаlizаciju određenih аktivnosti u okvirima fizičke aktivnosti i sporta.

Tokom osam godina postojanja, pomoću portala BesplatanSport.com činili smo da sport bude dostupan što većem broju dece, kroz organizovanje i promovisanje velikog broja besplatnih sportskih aktivnosti. Portal www.BesplatanSport.com je tokom 2009. i 2010. godine finansiran od strane Ministartva omladine i sporta, a od 2011. portal je održavan volonterskim radom članova organizacije

U skladu sa dosadašnjim radom i željom da se usmereno fizičko vežbanje i sport svima podjednako omogući, pokrenuli smo nov pilot projekat pod nazivom “MOVEMENT FACTORY” – Fabrika pokreta, gde bi bavljenje sportom učinili dostupnim onima koji to sebi ne mogu da priušte.

U cilju samoodrživosti  “Fabrika pokreta” funkcionisaće po principima socijalnog preduzeća sa fokusom na profit, a u cilju ostvarivanja pozitivnih efekata na društvo i lokalnu zajednicu. To znači da će centar pored besplatnih nuditi i širok spektar komercijalnih usluga poput školica sporta, škola borilačkih veština, različitih vrsta individualnih i grupnih fitnes treninga… Profit od komercijalnih aktivnosti biće korišćen za pokrivanje troškova onih grupa koje nemaju sredstava da plate istu ili sličnu uslugu kao i za održavanje samog centra. Za početak fokus je na osiromašenim sugrađanima, a tokom rada širiće se i na ostale socijalno ugrožene i socijalno isključene grupe.

Ciljevi i zadaci

Osnovni cilj projekta „Fabrika pokreta“ je da usmereno fizičko vežbanje i sport budu svima podjednako omogućeni, obzirom na dobrobiti koje imaju na unapređenje kvaliteta života i obogaćivanje društvenih odnosa građana.

Ostali ciljevi projekta:

  • Povećanje učesnika u sportu i fizičkim aktivnostima (sklanjanje mladih sa ulice, preventivno i korektivno)
  • Dostupnost sporta svima pod jednakim uslovima
  • Veći broj volontera u sportu
  • Zapošljavanje mladih
  • Formiranje takmičarskih ekipa (što bolja takmičarska dostignuća)
  • Prelazak u veći prostor.

Našu viziju pretvorili smo u realnu ideju, a  zatim je sproveli u delo sa nadom da će postati novi obrazac „sportskog menadzmenta“ širom društva.