Misija i vizija

Misija

Uklanjanjem novčanih i stereotipnih barijera želimo da sport učinimo dostupnim  socijalno ugroženima i obezbedimo kontinuirane stručno vođene besplatne treninge za decu koja ne mogu da priušte sport.

Vizija

Širenje kulture pokreta i kretanja, kao egzistencionalne potrebe čoveka, u najširem smislu. U užem smislu, formiranje kurturološke zajednice koja se bavi umetnošću fizičkog vežbanja na ekspertskom i naučnom nivou, a sve u cilju širenja svesti o značaju vežbanja na zdravstvene, psihološke i socijološke aspekt života.

Zašto su društvu potrebni ovakvi sportski centri? 

Definicija problema se zasniva na osnovnim načelim, ciljevima i zadacima fizičke kulture sa svim svojim vrednostima u najširem smislu koje se prožimaju kroz njene tri celine fizičkog vaspitanja, sporta i rekreacije.

U okviru našeg projekta sport i rekreacija su dominantno sredstvo kojim se zakonom definisanim ugroženim kategorijama stanovništva obezbeđuje mogućnost da podjednako kvalitetno učestvuju u ovim aktivnostima i iskoriste njihove dobrobiti u korist celog društva. Opšte je poznato da su osnovne dobrobiti u samoostvarenja, uticaju na pozitivan razvoj fizičkih i mentalnih potencijala, samopoštovanju, smanjenju anksioznosti, povećanju radne sposobnosti poboljšanju zdravlja iz svakog bio-psiho-socijalnog aspekta. U mikrokosmosu sporta ljudi uče da preuzmu odgovornost, da prate pravila, da prihvate jedni druge, da traže konsenzus, da prihvate demokratiju. Gledano iz ovog ugla, sport je idealna (“par excellence”) škola za demokratiju (“Best value through sport – The Value of sport”.

Maloletnik sportom, kroz bolje korišćenje svojih fizičkih i mentalnih predispozicija razvija zdrave životne navike, adekvatno organizuje svoje slobodno vreme, razvija ličnu odgovornost i uspešnost u sprovođenju obaveza, unapređuje socijalne veštine i socijalno funkcionisanje, razvija veći stepen ličnog zadovoljstva i unapređuje kvalitet života, čime se unapređuje opšte funkcionisanje maloletnika i utiče na pravilan razvoj kako ubuduće ne bi činio krivična dela.

Sport i fizička aktivnost su efikasno sredstvo redukcije destruktivnog ponašanja kod dece i mladih čija struktura ličnosti sadrži obeležja agresivnosti i anksioznosti – zbog pozitivne korelacije ovih dimenzija sa stvarnom angažovanošću ličnosti u sportu.  Ciljna fizička aktivnost umanjuje devijantna ponašanja kod dece i omladine i odvraća maloletnike od negativnih društvenih aktivnosti, odnosno pred-delinkventnog ponašanja, pre nego što budu uvučeni u vršenje krivičnih dela.

Kao centar namenjen društveno osetljivim kategorijama pomenućemo najmasovniju podgrupu – Socijalno ugroženu decu. Podatak Republičkog zavoda za statistiku da je 2015. godine u Srbiji bilo 197.879 socijalno ugrožene dece. Od tog broja 6,7% je dece sa problemima u ponašanju i sukobu sa zakonom, 4,7% dece sa smetnjama u razvoju, čak 57% dece čije su porodice korisnici novčane socijalne pomoći i drugih vidova materijalnih davanja; itd

Iako je strategijom razvoja sporta od 2014. do 2018. godine Ministarstvo omladine i sporta predvidelo je da: “Bavljenje sportom i fizičko obrazovanje su osnovna ljudska prava svih građana Republike Srbije i Republika Srbija garantuje ostvarivanje ovih prava. Posebne mogućnosti se moraju pružiti mladima, starima i osobama sa  invaliditetom, sa ciljem da razviju, u potpunosti, svoje  ličnosti kroz fizičko obrazovanje i sportske programe prilagođene njihovim zahtevima”. Velika je verovatnoća da većina te dece nije uključena u organizovane fizičke aktivnosti i sport. Sa druge strane, Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivično pravnoj zaštiti maloletnih lica (“Sl. glasnik RS”, br. 85/2005), član 24 – posebne obaveze predviđa da se maloletniku može izreći posebna mera (vaspitni nalog) – da se uključi u određene sportske aktivnosti.

Na žalost iako bi mnogi odabrali da budu „osuđeni“ na sport u Republici Srbiji ne postoji ustanova kojoj bi maloletnici mogli da budu „Vaspitnim nalogom“ upućeni na sport. U skladu sa navedenm činjenicama SC “Fabrika pokreta” bi bio prvi i jedini centar fizičke kulture tog tipa kod nas.

Projekat “Sportsko-rekreativni centri za socijalno ugrožene – Fabrika pokreta” se zasniva na nerazdvojnosti kulture i humanosti, na ideji da „pokret i kretanje leče sve“. „Fabrika pokreta“ je „Fabrika sportskih ideja“, mesto gde će se svi osećati dobrodošlo, početnici, amateri i profesionalni sportisti i svi oni koji žele da uče, a pogotovu mladi. Mesto proaktivnosti i sportske energije, koja može da inicira promene.

Urednici teksta Davor Kandić i Ivan Marović