Najčešća pitanja

1. Šta je Fabrika pokreta?

Fabrika pokreta – Sportsko rekreativni centar za socijalno ugrožene je humanitarni pilot projekat udruženja građana „Element“. Želja nam je da ovim projektom bavljenje sportom učinimo dostupnim onima koji to sebi ne mogu da priušte.

2. Obzirom da je Fabrika pokreta sportsko rekreativni centar za socijalno ugrožene da li su sve aktivnosti besplatne?

Ne, nisu sve aktivnosti besplatne. U cilju samoodrživosti projekta “SC FP” funkcionisaće po principima socijalnog preduzeća sa fokusom na profit, a u cilju ostvarivanja pozitivnih efekata na društvo i lokalnu zajednicu. To znači da će u centru postojati  i komercijalne usluge  (školica sporta, škola borilačkih veština, različitih vrste individualnih i grupnih fitnes treninga) koje će nam omogućiti održivost.

3. Na koji način planirate da postignete održivost vašeg projekta?

– Pre svega profitom od komercijalnih aktivnosti centra. U radu ćemo koristiti najčešći oblik poslovanja socijalnih preduzeća – “Cross compensation”. Što znači da će jedna grupa plaćati usluge centra (komercijalne aktivnosti), a profit će biti korišćen za pokrivanje troškova onih grupa koje nemaju sredstava da plate istu ili sličnu uslugu (neprofitne/besplatne aktivnosti).
– Putem sponzorstva – Brendiranjem unutrašnjosti sportskog centra ali i naših internet portala www.BesplatanSport.com i www.MovementFactory.org .
– Donacijama u vidu: novca, sportske opreme i rekvizita, robe i materijala, usluga.
– Putem humanitarnih licitacija na Limundo portalu: https://www.limundo.com/Clan/FabrikaPokreta

4. Kako da se prijavim za trening?

Za komercijalne aktivnosti, dovoljno je da se najavite trenerima pre samog treninga, a besplatne aktivnosti će u ovoj prvoj fazi biti dostupne samo preko centara za socijalni rad.

5. Koji su ciljevi ovog projekta?

Ciljevi projekta su:

 1. Povećanje učesnika u sportu i fizičkim aktivnostima (sklanjanje mladih sa ulice, preventivno i korektivno)
 2.  Dostupnost sporta svima pod jednakim uslovima
 3.  Veći broj volontera u sportu
 4.  Zapošljavanja mladih
 5. Formiranje takmičarskih ekipa (što bolja takmičarska dostignuća)
 6. Prelazak u veći proctor – otvaranje novih centara

6. Kako vam mogu pomoći?

Naš rad možete podržati na nekoliko načina:

 1. Novčanim donacijama na račun udruženja link>>
 2. Novčanim donacijama preko PAY PALL-a link>>
 3. Donacijama u vidu sportske opreme i rekvizita – 064/125 41 22 Slobodan
 4. Donacijama u vidu: rome, materijala i usluga – 064/125 41 22 Slobodan
 5. Putem humanitarnih licitacija na platformi Limundo>>

7. Da li postoji mogućnost sponzorske saradnje?

Da naravno, u mogućnosti smo prilagoditi sponzorske pakete Vašim specifičnim potrebama (brendiranje dela ili celog lokala), budžetu i marketinškim ciljevima, stojimo Vam na raspolaganju za sva eventualna pitanja kao i za posetu sa razgledanjem prostorija  centra.