O trenažnim centrima “Fabrika pokreta”

Naša ideja je da napuštene prostore (stare fabrike, otvorena igrališta, javne prostore) adaptiramo u sportsko-rekretivne centre gde će oko 50% aktivnosti biti besplatno. Klubovi koji bi trenirali u tim centrima dobijali bi povlašćene cene termina, a za uzvrat bi deo svojih usluga nudili besplatno!

Sportsko-rekreativni centri “Movement factory” bi predstavljali uniju, zajednicu sportskih klubova, sportsko-rekreativnih i kulturno-umetničkih društava, udruženja i organizacija, kao i akademskih i visoko-obrazovnih institucija. Ovakve zajednica bi na jednom mestu okupile kritičnu masu stručnjaka i eksperata gde bi svako, u okvirima organizacionog plana i programa,  mogao da svojim znanjem i iskustvom da doprinos da fizičko vežbanje bude: dostupno, bezbedno, zabavno, kreativno i pre svega profesionalno vođeno i kontrolisano.

Sport i fizičku aktivnost upotrebićemo na način da  organizovanim i stručnim radom povisimo faktore samopoštovanja i samopouzdanja, pobudimo osećaj pripadnosti i ljubav ka timskom radu a smanjimo stepen anksioznosti i umanjimo agresivnost.