O nama

Tokom osam godina postojanja, pomoću portala BesplatanSport.com činili smo da sport bude dostupan što većem broju dece, kroz organizovanje i promovisanje velikog broja besplatnih sportskih aktivnosti.

Jedan od osnovnih ciljeva naše organizacije je zаštitа, očuvаnje i promocijа zdrаvljа stаnovništvа u celini, ili pojedinih populаcionih grupаcijа ili pojedinih lokаlnih zаjednicа (što  sve podrаzumevа termin „JAVNO ZDRAVLJE“, kroz reаlizаciju određenih аktivnosti u okvirima fizičke aktivnosti i sporta.

Karakteriše nas odlučnost da se pokrenemo, organizujemo i menjamo svet oko nas, a ne da čekamo da neko drugi to učini umesto nas. Upravo zato smo sebi postavili jasan cilj: Koliko god možemo pomagaćemo deci da se putem fizičke aktivnosti i sporta razviju do krajnjih granica svojih mogućnosti