Misija i vizija

Misija

Uklanjanjem novčanih i stereotipnih barijera želimo da sport učinimo dostupnim  socijalno ugroženima i obezbedimo kontinuirane stručno vođene besplatne treninge za decu koja ne mogu da priušte sport.

Vizija

Širenje kulture pokreta i kretanja, kao egzistencionalne potrebe čoveka, u najširem smislu. U užem smislu, formiranje kurturološke zajednice koja se bavi umetnošću fizičkog vežbanja na ekspertskom i naučnom nivou, a sve u cilju širenja svesti o značaju vežbanja na zdravstvene, psihološke i socijološke aspekt života.