Nindžicu za juniore (13-16 godina)

            Nindžicu za juniore ima za cilj sistematsko usvajanje i usavršavanje veština i principa borenja iz borilačke veštine nindžicua. Formiranje pravilnog stava prema borilačkim veštinama, i borenju uopšte, podsticanje unutrašnje motivacije, discipline i navike za bavljenje tradicionalnim borilačkim veštinama kao sastavnog dela života.

Zadaci nindžicua za juniore:

 • Usvajanje i usavršavanje opštih i specifičnih motoričkih navika i veština;
 • Usvajanje specifičnih veština samoodbrane;
 • Razvoj opštih i specifičnih motoričkih sposobnosti;
 • Usvajanje pozitivnih moralnih vrednosti;
 • Podsticati zdravo i pozitivno mentalno stanje;
 • Uticaj na pravilnu telesnu posturu.

Elementi programa:

 • Kondiciona priprema za mlađe borce;
 • Osnovne tehnike i kate i forme iz jedne nindža škole i 3 samurajske škole;
 • Padovi, kolutovi, akrobatika i nindža poligoni;
 • Tehnike udaranja, blokiranja, bacanja i poluga;
 • Rad sa tapaciranim oružjem;
 • Dogovoreni sparnig;
 • Takmičenja u nindža poligonima, tehnikama, sparinzima;
 • Polaganje za zvanja.

Treneri:

Ivan Marović, MSc. Fizičkog vaspitanja i sporta, majstor nindžicua 15. Dan

Lazar Gvozden, dipl. Prof. Fizičkog vaspitanja i sporta, majstor nindžicua 5. Dan

Nemanja Milošević, dipl. Sportski trener, mastor nindžicua 4. Dan

Klub: Bujinkan Ryoto Dojo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *