TRENAŽNI CENTAR

Jednostavno rečeno ideja se zasniva na principu adaptiranja napuštenih prostora u trenažne centre. Klubovi koji bi trenirali u tim centrima dobijali bi povlašćene cene termina, a za uzvrat bi deo svojih usluga nudili besplatno!

Idealno, SC „Movement Factory“ bi se sastojao iz trenažnog prostora, učionice i netrenažnih prostorija. Minimalna površina centra trebala bi da bude oko 240 m², a adekvatna površina je oko 370 m². Termin „adekvatna“ površina koristimo iz razloga što bi svaki manji prostor, od 370 m², značio deficit u iskoristivosti programskih sportsko-rekreativnih sadržaja, a svaki veći bi značio povećanje mogućnosti i kapaciteta u realizaciji istih. Tako da je zaključak, što je veći prostor veći su i funkcionalnost i produktivnost SC „Movement Factory“. Takođe, visina prostorije za vežbanje bi imala značajnu ulogu, odnosno visina od 5 m i više bi povećala broj sportskih sadržaja koji bi mogli da se sprovode.