O nama

Udruženje građana “Element” osnovano je 11.9.2008 a u APR-u registrovano pod brojem 17738003. Jedan od osnovnih ciljeva organizacije je zаštitа, očuvаnje i promocijа zdrаvljа stаnovništvа u celini, ili pojedinih populаcionih grupаcijа ili pojedinih lokаlnih zаjednicа (što  sve podrаzumevа termin „Javno zdravlje“) kroz reаlizаciju određenih аktivnosti u okvirima fizičke aktivnosti i sporta.

Tokom osam godina postojanja, pomoću portala BesplatanSport.com činili smo da sport bude dostupan što većem broju dece, kroz organizovanje i promovisanje velikog broja besplatnih sportskih aktivnosti. Portal www.BesplatanSport.com je tokom 2009. i 2010. godine finansiran od strane Ministartva omladine i sporta, a od 2011. portal je održavan volonterskim radom članova organizacije

Organizaciju karakteriše pokretačka i kreativna odlučnost, organizacione sposobnosti kooperativnost, adaptivnost, humanost i visoka motivacija. Upravo zato je i osmišljen jasan i inovativan plan da se zajednica obogati besplatno organizovanim sportsko-rekreativnim sadržajima, poveća broj učesnika u sportu i pre svega da se učini nešto humano, i u sa radnji sa sručnim timom i partnerima, pomogne na određeni način našim najugroženijim sugrađanima, za početak u Beogradu i užem okruženju.

Radi sprovodjenja SRCSU „Fabrika pokreta“ organizaciona struktura udruženja nece biti promenjena, vec samo šifru osnovne delatnosti udruzenja koja je do sada bila računarsko programiranje, će biti promenjena u delatnost sportskih klubova i delatnost fitnes klubova. Ovakva postavka omogućuje poslovanje u pravnim okvirima, a po sistemu socijalnog preduzeca.

Ciljevi i zadaci

Osnovni cilj SRCSU „Fabrika pokreta“ je da usmereno fizičko vežbanje i sport budu svima podjednako omogućeni, sobzirom na dobrobiti koje imaju na unapređenje kvaliteta života i obogaćivanje društvenih odnosa građana.

Ostali ciljevi SRCSU “Fabrike pokreta”:

  • Praćenje uticaja fizičkog vešbanja i borilačkih sportova na bio-psiho-socijalni razvoj dece i mladih koji su pod određenoim programom socijalne zaštite;
  • Razvoj i praktično osposobljavanje sportskih, rekreacionih i kondicionih trenera;
  • Inovativne prilike za razvoj lokalnog liderstva;
  • Rešavanje „problema“ inkluzije;
  • Uključivanje zajednice u humanitarne aktivnosti;
  • Veću i bolju ponudu sportskih aktivnosti za lokalnu zajednicu;
  • Mesto gde će sportski klubovi, sportsko-rekreativna i kulturno-umetnička društava, udruženja i organizacije, kao i akademske i visoko-obrazovne institucije moći da rade zajedno;
  • Naučno istraživački rad iz prostora teorije, tehnologije i metodike sportskog treninga, kao i rehabilitacije.

Našu viziju pretvorili smo u realnu ideju, a  zatim je sproveli u delo sa nadom da će postati novi obrazac „sportskog menadzmenta“ širom društva.