Volontiraj

Tvoje slobodno vreme, tvoja znanja i veštine mogu nam biti od velike pomoći

Ako želiš da svoje vreme posvetiš time da pružiš pomoć drugima, onda definitivno treba da nam se javiš i radiš sa nama.

volonteri@fabrikapokreta.com