Cetvrtak

Besplatna škola borenja Besplatna škola borenja
-
Cilj programa je usvajanje i usavršavanje opštih principa borenja i zravog takmičarskog duha
Slobodan Jovanovic Slobodan Jovanovic

Besplatna škola borenja Besplatna škola borenja
-
Cilj programa je usvajanje i usavršavanje opštih principa borenja i zravog takmičarskog duha
Slobodan Jovanovic Slobodan Jovanovic

Besplatna škola borenja Besplatna škola borenja
-
Cilj programa je usvajanje i usavršavanje opštih principa borenja i zravog takmičarskog duha
Slobodan Jovanovic Slobodan Jovanovic

Besplatna škola borenja Besplatna škola borenja
-
Cilj programa je usvajanje i usavršavanje opštih principa borenja i zravog takmičarskog duha
Slobodan Jovanovic Slobodan Jovanovic

Besplatna škola borenja Besplatna škola borenja
-
Cilj programa je usvajanje i usavršavanje opštih principa borenja i zravog takmičarskog duha
Slobodan Jovanovic Slobodan Jovanovic

Besplatna škola borenja Besplatna škola borenja
-
Cilj programa je usvajanje i usavršavanje opštih principa borenja i zravog takmičarskog duha
Slobodan Jovanovic Slobodan Jovanovic

Besplatna škola borenja Besplatna škola borenja
-
Cilj programa je usvajanje i usavršavanje opštih principa borenja i zravog takmičarskog duha
Slobodan Jovanovic Slobodan Jovanovic

Besplatna škola borenja Besplatna škola borenja
-
Cilj programa je usvajanje i usavršavanje opštih principa borenja i zravog takmičarskog duha
Slobodan Jovanovic Slobodan Jovanovic

Besplatan nindžicu trening (do 17 godina) Besplatan nindžicu trening (do 17 godina)
-
Besplatan nindžicu trening ima za cilj sistematsko usvajanje i usavršavanje veština i principa borenja iz borilačke veštine nindžicua.
Lazar Gvozden Lazar Gvozden

Besplatan nindžicu trening (do 17 godina) Besplatan nindžicu trening (do 17 godina)
-
Besplatan nindžicu trening ima za cilj sistematsko usvajanje i usavršavanje veština i principa borenja iz borilačke veštine nindžicua.
Lazar Gvozden Lazar Gvozden

Školica sporta “Fabrika pokreta” Školica sporta “Fabrika pokreta”
-
skolica sporta fabrika pokreta
Školica sporta za naše najmlađe ima za cilj da ispuni osnovne potrebe deteta za kretanjem, i od ranog doba da razvije kulturu vežbanja.
Slobodan Jovanovic Slobodan Jovanovic

Škola malih samuraja (8-14 godina) Škola malih samuraja (8-14 godina)
-
Škola malih samuraja
Cilj programa je ispunjavanje osnovnih i specifičnih potreba deteta za fizičkom aktivnošću.
Lazar Gvozden Lazar Gvozden